Významné ocenění a slavnostní pasování má za sebou plk. Ing. Oldřich Bezouška z Mnichova Hradiště. Slavnostní akt proběhl v prostorách obřadní sítě na Městském úřadu v Mnichově Hradišti.

Ministerstvo obrany ČR a Česká a Slovenská Obec dělostřelecká předali, dne 13. dubna 2011 v obřadní síní Městského úřadu v Mnichově Hradišti panu plukovníkovi ve výslužbě Ing. Oldřichu Bezouškovi, bývalému Náčelníku výzbrojní služby Ministerstva obrany, účastníku národního boje za osvobození, držiteli Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. a držiteli Osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., vojenské vyznamenání a byl slavnostně pasován na „Rytíře dělostřelectva“.

Pasování provedl prezident Obce dělostřelecké Rytíř pplk.Ing. v.v. Jaroslav Stojan, dále tomuto slavnostnímu aktu byli přítomni rodina a přátelé, Rytíř plk.Ing. Jan Klusáček,1. vicepresident; Rytíř plk.gšt.Ing.v.v. Vladimír Maršík, vicepresident pro vnější vztahy, Rytíř Ing. Zdeněk Všetečka, viceprezident pro vnitřní vztahy, Rytíř
Ing. Miroslav Hřebíček, CSc., Rytíř plk. Ing. Emil Kulfánek, Rytíř pplk. Ing. Vlastimil Prokop, Rytíř pplk Ing. Martin Šufajzl, Rytíř genmjr.Ing. Miroslav Vampula , starosta města Arnošt Vajzr, místostarosta Mgr. Jiří Bína, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Vladimíra Michalová

Česká a Slovenská obec dělostřelecká je od roku 2005 občanským sdružením, které organizuje občany, kteří chtějí přispět k zajištění a organizování branné výchovy, branně sportovních aktivit, k prohlubování úcty, především mladé generace, k demokratickým tradicím České republiky a Slovenské republiky, k propagaci Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky, a to spoluprací s Československou obcí legionářskou, s Kluby vojenské historie, s profesními organizacemi a svazy odboje, vojáků, s jednotlivými útvary a velitelskými složkami uvedených armád, zejména v odbornostech dělostřeleckých, raketových a výzbrojních, mapujeme historii dělostřelectva, raketového vojska i výzbrojní služby, také technická řešení ve výzbroji naší armády.