O nových jménech ulic nerozhodují zastupitelé zdaleka každý den. Poslední zasedání zastupitelstva loňského roku však bylo v tomto ohledu mimořádné – nového pojmenování se dočkala rovnou šestice ulic.


Ten, kdo by se však ptal, které ulice byly přejmenovány, by nepokládal otázku správně. Nedošlo totiž k novému pojmenování starších ulic již dříve vybavených názvem, jako tomu bylo naposledy ve větší míře v revolučním kvasu počátku 90. let, nýbrž k pojmenování ulic nových. A to jak přímo v Mnichově Hradišti, tak v jeho místní části Hněvousice. Zastupitelé nakonec zcela následovali doporučení letopisecké a muzejní komise rady města, která navrhla, aby město ctilo dosavadní „geografická“ pojmenování.


V Hněvousicích se tak prodloužila Pojizerská ulice (z jižní strany rámuje budoucí čtvrť řadových domků). Na mapách a plánech se už brzy objeví také ulice K Arnošticům (kříží se s novým úsekem Pojizerské ulice, řadovky bude lemovat z východu a povede souběžně s cestou vedoucí ke Káčovu) odkazující na nedaleký barokní hospodářský dvůr, Podolská (řadovky bude lemovat ze západu a nedaleko požární nádrže se napojí na hlavní silnici) a Hradecká (propojí ulice K Arnošticům a Podolskou a blok řadových domů oddělí od další připravované zástavby severněji, do které se zakousne její druhá část trojúhelníkového tvaru).


V Mnichově Hradišti se jména dočkají dvě ulice vybíhající při výjezdu z města Turnovskou ulicí na levou stranu v místě někdejší cihelny. První komise navrhla pojmenovat Nad Nedbalkou, případně K Nedbalce (zastupitelé rozhodli pro první možnost), druhá se měla nejprve jmenovat opět podle jedné z místních částí – Hoškovická, nakonec však bude odkazovat právě k již zmíněnému někdejšímu podniku – U Staré cihelny.


Úvahy nad možnými názvy ulic se mnohokrát stáčely také směrem k mnichovohradišťským osobnostem, ty se však čestné připomínky dočkají pravděpodobně až v momentě rozšiřování zástavby přímo ve městě. Nyní si město jména rodáků „ušetřilo“.