Společné foto se zástupci bulharského města Kostinbrodu.

Ve čtvrtek dne 27.3.2014 navštívila naše město delegace z bulharského města Kostinbrodu. V ČR se účastnila mezinárodního sympozia a návštěvu našeho města zařadila do svého programu. Při pracovní poradě jsme hosty seznámili s organizací samosprávy a státní správy v našem městě, se strategickým plánem města, s územním plánem města  atd. Současně byla promítnuta i prezentace města. Následovala prohlídka města a návštěva domu s pečovatelskou službou, domova důchodců a volnočasového centra.