Jedná se o základní informativní přehled přítomnosti zaměstnance na pracovišti. Přítomnost zaměstnance nemusí znamenat jeho okamžitou dosažitelnost ( může být na jednání v budově apod.).