Odbor Výstavby a životního prostředí Vám přináší druhé číslo čtvrtletníku Zpravodaj VŽP ročník 2007.