Odbor Výstavby a životního prostředí Vám přináší první číslo čtvrtletníku Zpravodaj VŽP ročník 2007.