Upozorňujeme všechny podnikatele, kteří jsou provozovateli středních a malých stacionárních zdrojů znečištění, že jsou povinni podle zákona o ochraně ovzduší zpracovat souhrnnou provozní evidenci a předat ji Městskému úřadu Mnichovo Hradiště nejpozději do 15. února 2008. Na rozdíl od předchozích let jim Město Mnichovo Hradiště již nebude příslušné formuláře posílat poštou, ale sami si je stáhnout z internetu, případně vyzvednout na úřadu.

Provozovatelé mají nyní několik možností, jak dostát zákonné povinnosti a požadovanou provozní evidenci včas a správným způsobem odevzdat: