Formuláře

Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Systém stavebně technické prevence

Formuláře dle stavebního zákona hledejte
na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Stavební řád

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)
Návrh na kolaudaci stavby (stavby povolené před 1.1.2007)