Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2018.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena pro 1. kolo od 15. ledna 2016 od 8: 00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin.

Dokumenty včetně formuláře žádosti a další informace na www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015.