Oznámení o projednání návrhu

Návrh zadání IV. změny - text