​Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam oprávněných osob je na internetové adrese:

 http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Tím ovšem nezmizela povinnost nechat si odborně zkontrolovat komín. Potřebujete tak jak revizního technika na kotel, tak kominíka. Od kontroly jednoho i druhého dostanete potvrzení o stavu.