Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Vyhlašujeme příjem žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu těch kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněná území a současně nejsou prohlášeny za národní kulturní památky. Správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště byla pro tento rok přidělena částka 393 000 Kč. Žádosti, včetně povinných příloh, je třeba odevzdat na oddělení speciálních činností odboru výstavby a ŽP MěÚ Mnichovo Hradiště (Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, lenka.zikmundova@mnhradiste.cz) a to nejpozději do 28.02.2010.

Zásady programu + Formulář žádosti