O víkendu do téměř padesátky českých měst vtrhl již popáté Den architektury, pro Mnichovo Hradiště to znamenalo třetí ročník tohoto festivalu architektury a městského prostoru. „Den architektury přináší inspiraci pro města a jeho obyvatele. Náš festival je příspěvkem k debatě mezi architekty, politiky a veřejností o podobě a potřebách naší společnosti.“, říká architektka a zakladatelka DA Marcela Steinbachová z občanského sdružení Kruh.

Procházka po Mnichově Hradišti byla tematicky zaměřena na krajinu kulturní, historickou i moderní. Přes organizační nesnáze se na poslední chvíli podařilo akci zachránit a zájemci se tak mohli sejít v sobotu dopoledne na nádvoří zámku, kde si vyslechli přednášku ředitelky muzea paní Jany Dumkové o historii a činnosti okrašlovacího spolku v našem městě.

O vazbách krajiny historické a moderní se dále diskutovalo na aktuálně žhavém místě za Orlí branou. Památkářka městského úřadu Lenka Zikmundová názorně ukazovala souvislosti barokní krajiny, plánování alejí, cest a dvorců a současné památkové zóny. Moderní pojetí tohoto prostoru zase představil architekt Zdeněk Rychtařík, zpracovávající projekt výstavby za zámeckou zdí. Na problematiku z pohledu města a kvalitního veřejného prostoru nahlížel architekt města Mnichovo Hradiště Jakub Chuchlík. Spolu s občany se rozproudila příjemná diskuze o úkolech architektury, kvalitního zpracování veřejného prostoru a dalších témat, které řeší každý, kdo chce lepší místo pro život.

Fanoušků architektury se sešlo mnoho, což je pro organizátory příslibem pro další ročníky. Možností pro zdokonalování je mnoho. Můžeme uvažovat o workshopech pro děti, promítání filmů či přednáškách pozvaných odborníků. Nashledanou první říjnovou sobotu roku 2016.