Zastupitelstvo města schválilo na jednání v září letošního roku dotační program, podle nějž se budou v roce 2016 poskytovat dotace žadatelům z řad společenských a sportovních organizací.

Jelikož se jedná o novinku, která zde doposud nebyla, rozhodli se tvůrci programu uspořádat ve spolupráci s městským úřadem setkání zástupců organizací, které budou žádat město o podporu.

Setkání se uskuteční v pátek 11. prosince 2015 v sále Klubu Mn. Hradiště, s.r.o. od 17ti hodin.

V programu budou žadatelé seznámeni s pravidly dotačního programu, bude vysvětleno, co konkrétně je nutné uvádět do žádostí, jak budou žádosti administrovány a to vše přímo na vzorových formulářích. Nově budou příjemci předkládat také vyúčtování dotace dle novelizovaného zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem o obcích.

Zveme všechny budoucí žadatele o dotace z rozpočtu města, aby se zúčastnili tohoto setkání.

Zajistíme si tak navzájem předání informací potřebných k rozběhu novinky a plynulejší administraci a schvalovací proces celého programu.

Děkujeme za Váš zájem.