Jedná se o bezplatnou službu občanům soudního okresu Mladá Boleslav, tedy i Mnichova Hradiště. Probační a mediační služba je organizační složkou státu, spadající do resortu Ministerstva spravedlnosti. Pracujeme jak s pachateli, tak také s oběťmi trestných činů.

Může se na nás obrátit kdokoli, kdo má zato, že se stal obětí trestného činů. Může jít o aktuální trestní řízení nebo i případy, kdy byla například někomu přiznána náhrada škody, ale pachatel nehradí. Kromě odborných rad a psychosociální podpory také nabízíme zprostředkování dalších odborných služeb. Nejčastěji pomáháme poškozeným – oprávněným v případě zanedbání povinné výživy, když rodiče neplatí výživné na své děti. Dále řešíme krádeže, ale také závažnou trestnou činnost, související se soužitím jako je týrání osoby ve společném obydlí, dále nebezpečné vyhrožování. Taktéž pomáháme obětem fyzického napadení, loupeží, znásilnění. Spolupracujeme zejména s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudem, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, psychology.

  • podpora a pomoc všem obětem trestných činů
  • poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
  • poradenství v rámci orientace v přípravném řízení
  • základní právní informace
  • zprostředkování dalších služeb

poradce: Mgr. Jana Horáková
telefon: 737 247 436
e-mail: jhorakova@pms.justice.cz
středa 17:00 - 19:00

poradce: Mgr. Štěpánka Radikovská
telefon: 778 471 067
e-mail: sradikovska@pms.justice.cz
pondělí 16:00 - 18:00

Veškeré služby Probační a mediační služby ČR jsou zdarma.

Informační leták