K novému mottu neziskové organizace Laxus z.ú. „…již nejen drogy“ se v letošním roce přihlásilo svou činností další centrum – mladoboleslavská ambulance, jejímž leitmotivem činnosti je ambulantní léčba a doléčování závislostí. Na jaře letošního roku začalo Ambulantní centrum MB poskytovat poradenské a terapeutické služby dětem a mladým lidem z Mnichova Hradiště, kteří jsou klienty tamního OSPODu.

Spolupráce AC MB s mnichovohradišťským odborem sociálních věcí a zdravotnictví získala od dubna tohoto roku nový rozměr. Poté, co v Hradišti ukončila svou činnost poradna REP, která se věnovala psychologickému poradenství dětem a mládeži, ohroženými rizikovými jevy, se rozhodl tamní OSPOD oslovit právě mladoboleslavskou ambulanci, zda by obnovila poradenské služby pro mladé lidi – klienty kurátorů pro mládež. Dohodnout se netrvalo dlouho. Město podpořilo projekt finanční podporou a do Hradiště začal dojíždět vedoucí ambulance Richard Hanus. Ten zde začal pracovat s ohroženou mládeží formou individuální terapie, přičemž se nevyhýbá ani spolupráci s rodinami, které dítě do poradenství přivedou.

Smyslem této práce je provést mladé lidi složitým obdobím jejich života tak, aby se o sobě něco dozvěděli, našli motivaci ke změně v chování a mohli si ověřit, že díky změněným postojům se jejich život začíná měnit k lepšímu. „Z klientů, kteří ke mně začali docházet, nemá ani jeden problém s experimenty nebo užíváním návykových látek“, tvrdí Hanus a dodává: „Mladí lidé, kteří se do této služby dostanou, nedůvěřují kvůli své životní zkušenosti sami sobě, z čehož celkem logicky tryská nedůvěra k okolí a společnosti. Nepohoda, kterou klienti zažívají, se pak projevuje v emoční labilitě, agresivitě, která se obrací jak ven, tak i dovnitř. Jako svůj úkol vnímám pomoci klientům v sebepoznání a nalezení takového přístupu k životu, který povede ke zklidnění, k přijetí sebe i toho, jaký je svět. Nabízím to, co potřebuje každý mladý člověk – přijetí a hranice.“

Půlroční provozování projektu zatím působí smysluplným dojmem. „Uvědomuju si, že čas, který zatím mohu v Hradišti s klienty trávit, neodpovídá poptávce po službě. Budu rád, když se v nedaleké budoucnosti povede tuto službu časově i personálně posílit“, reflektuje situaci Hanus. „Krom individuálních setkávání s klienty bychom pak mohli nabízet větší čas rodinám našich klientů, neboť část cesty ke změně spočívá i v práci s celým rodinným systémem. Velký potenciál vidím i v otevření motivační skupiny pro mladé klienty“, uzavírá Hanus.

Programy Laxus z.ú. finančně podporuje město Mnichovo Hradiště.