MALYRA „letní příměstský tábor“

 

KDE?  v prostorách Domu Ludmila ve Veselé u Mnichova Hradiště, kde bude zázemí tábora. Dále bude k dispozici zahrada Domu Ludmila a oddychová zóna v týpí nebo stanu postaveném na zahradě Ludmily

KDY?  po dobu letních prázdnin v týdenních turnusech vždy od 7:00 do 17:00   (v případě zájmu lze využít hlídání pouze na některé dny)

  •   2.7. - 4.7.    (5. - 6.7. svátek)
  •   9.7. - 13.7.
  • 16.7. - 20.7.
  • 23.7. - 27.7.
  • 30.7. - 3.8.
  •   6.8. - 10.8.
  • 13.8. - 17.8.
  • 20.8. - 24.8.
  • 27.8. - 31.8.

Nástup 7:00 – 8:00 - konec nejdéle v 17:00 hodin. Změny možno dohodnout individuálně.

PRO KOHO? děti od 4 do 12 let, jejichž rodič/zákonný zástupce má lokalitu bydliště případně pracoviště v Mnichově Hradišti a okolních obcích (případně dalších obcí spadajících do lokality MAS Český ráj – tj. Kněžmost, Sobotka, Dolní Bousov, Turnov)

minimální kapacita tábora je 10 dětí, maximální kapacita 16 dětí

věk dětí – cca od 4 do 12 let

HLÍDÁNÍ JE BEZPLATNÉ !

NÁPLŇ DNE? Pro děti bude zajištěn program, hry, zábava, sport, tvoření, v případě zájmu také jednou týdně výlet (vstupné a dopravu hradí rodič)

STRAVOVÁNÍ? Zajišťujeme oběd (hradí rodič, případně je možný ohřev vlastního) a pitný režim. Svačinu si každý přinese sám.

Případné dotazy prosím směřujte na e-mail :

tel.: 702 051 369

 

 

Informace k příměstskému táboru Veselá

Projekt tábora byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost ve spolupráci s organizací MAS Český ráj v rámci 1. výzvy – Prorodinná opatření.

Několik zásadních informací

Operační program Zaměstnanost stanovuje poměrně přísná pravidla pro poskytování dotací. V případě příměstských táborů se jedná především o následující podmínky:

Pro nárok na dotovanou cenu tábora musí rodiče přihlášeného dítěte splnit jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají a jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Po přijetí přihlášky budou rodiče požádáni o doklady, kterými uvedenou skutečnost doloží.

Dotované ceny táborů jsou určeny pouze pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt nebo pracoviště na území MAS Český ráj. Informace o její územní působnosti naleznete na stránkách MAS Český ráj, kde je také zveřejněna "dotační výzva" na jejímž základě se Příměstské tábory Veselá konají.

Minimální počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je stanoven na 10, v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.

Pro účast dítěte na příměstském táboře je nutné doložit a podepsat:

(dokumenty rozesíláme emailem)

- smlouva o poskytování služeb péče o děti

- potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (nemusí být náš formulář)

- prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte

Dále je potřeba v den nástupu přinést kopii průkazky zdravotní pojišťovny!!!

Další potřebné informace naleznete ve Smlouvě o poskytování služeb péče o dítě!!!

Tábor je každý den od 7.00 do 17.00:

7.00 – 8.30 příchod dětí

8.30 – 11:30 program tábora

11:30 – 12:00 – oběd

12:00 - 14:00 – odpočinek, případně odpolední činnost

14.00 – 17.00 odpolední činnost, odchod dětí

Program na jednotlivé dny bude vyvěšen v den nástupu na tábor (programy lze částečně upravit na základě zájmů dětí).

Dítě každý den potřebuje:

- sportovní oblečení a obuv

- přezuvky

- pláštěnku, případně holínky

- brýle proti slunci, krém na opalování…

- kapesníky, baťůžek, lahev na pití, svačinu – nejlépe dopolední i odpolední

- léky (pokud užívá)

Obědy:

V případě zájmu o zajištění oběda objednáváme dovoz z www.hotovkyhope.cz, cena oběda 74,-(bez polévky), 79,-(s polévkou), nutné objednat vždy do pátku předchozího týdne a zaplatit předem nejpozději v den nástupu tábora.

Odhlášení nejpozději den předem, jinak musí být uhrazena plná cena oběda (v případě náhlého onemocnění si oběd můžete u nás vyzvednout a vzít domů).

Je možné také předem dohodnout i rozdělení jednoho oběda mezi dvě děti nebo si donést oběd vlastní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační projekt na několik let, budeme rádi za každou Vaši dobře míněnou radu a připomínku, která nám pomůže při dolaďování táborů v příštích letech.