Město Mnichovo Hradiště navázalo spolupráci s novým poskytovatelem sociálních služeb „Anděl strážný“. http://www.andelstrazny.eu

Projekt Anděl Strážný je zaměřen na seniory a zdravotně handicapované klienty. Poskytuje pomoc a asistenci těm, kteří chtějí zvládnout péči o své blízké v jejich domácím prostředí a zajistit jim bezpečný a aktivní život navzdory stáří a zdravotním potížím. Jedná se o moderní asistenční systém pro rodiny a organizace, které chtějí poskytnout seniorům a lidem s tělesným postižením maximum bezpečí, jistoty, svobody a samostatnosti.

Anděl Strážný funguje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a obsluhují ho vyškolení a prověření specialisté, kteří přímo reagují na aktuální situaci jednotlivých klientů a řeší jejich problém v rámci celé ČR. Využívá se mobilní či domácí verze komunikačního monitorovacího zařízení. S každým klientem je nastaven dle jeho potřeb individuální plán péče, známe jeho potřeby a problémy a reagujeme na ně dle přání klienta. Pokud nám klient např. sdělí, jaké léky užívá a jaké má zdravotní komplikace, tak v případě krizové situace, kdy je nutný zásah záchranné služby, předáváme tyto důležité informace přímo lékařům působícím při zásahu. Dochází tak k rychlé a účinné pomoci ze strany zdravotnického personálu.

Klient se vždy dovolá pomoci a dispečer reaguje na aktuální stav klienta, zajistí záchrannou službu, přivolá policii nebo kontaktní osoby z rodiny, klientovu osobní asistentku nebo pečovatelku. Dispečeři připomenou léky, ověří zdravotní stav klienta. Jsme schopni zajistit uložení klíčů od bytu a po dohodě i výjezdy ke klientovi.

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky komunikační jednotce – malé krabičce s červeným SOS tlačítkem, možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka.

Monitorovací zařízení jsou připojena po GSM síti a funkčnost služby je tak zajištěna po celé ČR tam, kde je signál mobilního operátora (to znamená, že pokud babička odjede mimo svůj domov na výlet na návštěvu k dceři, a bude mít krabičku u sebe, služba bude poskytována nadále bez přerušení).

Službu lze hradit z příspěvku na péči !

http://www.andelstrazny.eu