V místě současného zúžení bude silnice dočasně uzavřena

Silniční úřad oznamuje, že v termínu v termínu od 15.4.2014 do 30.4.2014 bude úplně uzavřena silnice II/610 v ulici Víta Nejedlého na křižovatce s ulicí Dukelská (v místě současného zúžení) z důvodu stavebních prací na kanalizační stoce. Objízdná trasa vede po silnici II/268 (obchvatu města) a ulicí Jiráskova. Autobusová zastávka „U Sokolovny“ bude přesunuta na stanoviště č. 2 na autobusové nádraží na Masarykově náměstí.

Mapa s dopravním značením