Odbor správních činností a živnostenský úřad upozorňuje občany na zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

V praxi to znamená, že žádost o občanský průkaz a cestovní pas lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo svého trvalého pobytu. Totéž platí při převzetí občanského průkazu a cestovního pasu.

Bližší informace naleznete v příloze: Informace k podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu