V rámci sloučení odboru vnitřních věcí a Obecního živnostenského úřadu do nového Odboru Správních činností a živnostenský úřad došlo k přestěhování některých kanceláří, a to následovně:

Evidence obyvatel – kancelář č. 52 v přízemí
Živnostenský úřad – kanceláře č. 12, 14, 15 v přízemí
Přestupky – kanceláře č. 109, 110 v 1. patře