Potřebuji vyřídit (životní situace)

Evidence obyvatel, Trvalý pobyt

· Hlášení trvalého pobytu

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

· Ukončení trvalého pobytu

https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

· Výdej údajů z evidence obyvatel

https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx

· Zavedení adresy pro doručování písemností

https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

· Zprostředkování kontaktu

https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

· Zrušení trvalého pobytu

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx