Upozorňujeme na změnu úředních hodin architekta města. Konzultace pro veřejnost se z pondělí 1. 4. přesouvají na úterý 2. 4. od 14 do 15 hodin, kancelář č. 101.