Občanské sdružení Veselá vesnice podalo, prostřednictvím Osadního výboru Veselá, žádost na Město Mnichovo Hradiště o opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a torza sochy ve Veselé.

Na základě skutečnosti, že Obecně Prospěšná Společnosti pro Český ráj - Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří vyhlásila 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 19 kola příjmu PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader „Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří“ Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, se zaměření podpory 8. výzvy: fiche č. 6 krajina, ve které je možné žádat o finanční podporu na opravu sochy.

Rada města podání žádosti a před financování  projektu schválila.