Na přelomu jara a léta plánujeme zahájit modernizaci atletického areálu na Vrchlického návrší za ZŠ Studentská. Jak už jsme dříve informovali, na dlouho připravovanou rekonstrukci jsme získali dotaci od Středočeského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zrekonstruovaný atletický areál nabídne běžeckou dráhu, travnaté hřiště se závlahou, 3 hřiště pro míčové sporty a další sportoviště pro rozvoj atletických disciplín, jako je skok do dálky a výšky, hod a vrh. Hřiště bude veřejně přístupné.

V souvislosti s přípravou staveniště budou v průběhu března pokáceny stromy v těsné blízkosti běžecké dráhy. Jedná se především o habry, které byly původně vysázeny jako živý plot a v průběhu let vyrostly do dnešní velikosti. Kácení je nutné vzhledem k tomu, že jejich kořeny zasahují pod běžeckou dráhu a v budoucnu by poškozovaly umělý polyuretanový povrch. Polyuretanu by zároveň neprospívalo ani listí, které by na něm zatlívalo.

Okolí sportovního areálu ale bez stromů nezůstane. Po obvodu běžecké dráhy - ale ve větší vzdálenosti - budou vysázeny stromy nové. Bude se jednat o lípy, olše a habrový živý plot.

Kácení i náhradní výsadba byly projednány v Komisi pro životní prostředí, radě města i s orgány ochrany přírody.