Upozorňujeme, že od 18. 5. do 24. 5. bude zcela uzavřena silnice II/277 v prostoru náměstí do Palackého ulice (u bývalé Hvězdy) z důvodu výměny kanalizace a vodovodu. Objízdná trasa bude vedena Turnovskou a Sokolovskou ulicí. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost v Sokolovské ulici u budov základní školy. V průběhu prací bude na několik dní uzavřen i průchod do Studenstké ulice. Jedná se o stavební akci společnosti Vodovody a kanalizace, a. s. Město se omlouvá ze omezení a případné komplikace.