V sobotu 8. dubna se sešlo cca 170 dobrovolníků, aby pomohli s úklidem města a okolí. V rámci akce byly uklizeny lokality: lesopark, okolí nádraží včetně cesty od nádraží k Penny, prostory u Kofoly, cesta podél Jizery od Salabky k Haškovskému jezu, Horka, místní části Dneboh, Kruhy a Hradec, Lhotice, Olšina, Podolí včetně Pazderny, Hoškovice a Veselá.

Poděkování patří Městskému parlamentu dětí a mládeže Mnichovo Hradiště a zástupcům místních částí, kteří se podíleli na propagaci a organizaci celé akce, ale i všem zúčastněným. V Mnichově Hradišti se úklidu zúčastnilo cca 5 rodin a zbytek většinou tvořili studenti místních škol. Nejpočetnější skupinou byli skauti, kteří stejně jako v loňském roce uklízeli prostory u Kofoly. Celkem jich bylo 31, z toho 23 dětí. V místních částech byly zastoupeny všechny věkové kategorie, přišly i celé rodiny včetně hodně malých dětí, někteří si přinesli pracovní nářadí a další použili vlastní dopravní prostředky na převoz odpadu.

Největší množství odpadu bylo uklizeno v okolí místních částí Dneboh a Olšina, a ve Lhoticích. Po celý den jsme spolupracovali s p. Rymplem z firmy Compag, takže převážná většina shromážděného odpadu byla ještě v sobotu odvezena. V rámci akce se nasbíralo více než 4 t odpadu (v loňském roce to bylo 2,13 t) z toho bylo 160 kg bioodpadu.