ROP STŘEDNÍ ČECHY

V pondělí 3. května byly slavnostně otevřeny nové ateliéry u Základní umělecké školy v Mnichově Hradišti. Slavnostního aktu, který završil realizaci projektu „Rekonstrukce hospodářského objektu čp. 38 v Mnichově Hradišti“, se zúčastnili: hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, ředitel ÚRR JUDr. Ing. Tomáš Novotný Ph.D., krajský radní pro kulturu a školství Mgr. Milan Němec, starosta města Jaroslav Myška, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Ing. Miloš Krůfa, ředitelka Základní umělecké školy PhDr. Eva Ševců, zástupci dodavatele stavby, projektanta a další hosté.

Přestavba bývalé konírny na nové ateliéry trvala třináct měsíců. Zhotovitelem stavby byla firma MH Pojizerská spol. s r.o. a dodavatelem vnitřního vybavení se stala firma Nábytek Honza s. r. o.
„Harmonogram stavebních prací byl dodržen, firma provedla veškeré stavební práce tak, jak bylo sjednáno. Během výstavby byl na projektu také proveden audit ze strany Úřadu regionální rady, který dopadl dobře,“ sdělil vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Miloš Krůfa.

Projekt má významným dílem přispět ke zvýšení kvality zázemí vzdělávací instituce a rovněž ke zvýšení kvality a množství akcí, aktivit a zařízení v oblasti kultury a využít tak vzdělávací instituce jako vícefunkčního centra vzdělanosti a kultury.

Celkové způsobilé výdaje projektu „Rekonstrukce hospodářského objektu čp. 38 v Mnichově Hradišti“ byly 5.727.349,- Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město Mnichovo Hradiště na realizaci projektu získalo finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

„Jsem velice rád, že se nám podařilo tento projekt zrealizovat. Dříve nevyužívaný a chátrající objekt se proměnil v krásné, moderní umělecké ateliéry, které budou využívány nejen žáky školy, ale i partnery projektu. Galerijní plochy a v nich instalované výstavy by se měly stát místem pravidelného setkávání veřejnosti s umělci,“ nastínil využití objektu starosta města Jaroslav Myška.

Tisková zpráva