Město Mnichovo Hradiště, zastoupené odborem investic a komunálního hospodářství, nabízí

k odkoupení dřevo z lokality Horka.

Jedná se o dřevo:

  1. SM tř. III. D                                                  48,85 m3
  2. SM tř. V.                                                       13,47 m3
  3. listnaté palivo tvrdé                                      72,63 m3

Celkové množství 134,95 m3.

Nabídky lze podat do pondělí 27. 11. 2017, do 10:00 h., a to:

  1. poštou na adresu sídla prodávajícího,
  2. osobně na podatelnu MěÚ - v pracovních dnech a hodinách.

Nabídka bude v uzavřené obálce s nápisem „Dřevo Horka – neotvírat“.

V nabídce uveďte cenu za 1 m3 dřeva u všech druhů (bez DPH).

Hodnotícím kritériem bude celková cena v Kč bez DPH. Dřevo bude prodáno v celkovém objemu zájemci s nejvyšší nabídkou, jeho odvoz si zajistí odběratel a bude možný po zaplacení celé částky (buď v hotovosti na pokladně MěÚ nebo vkladem na účet). V případě, že platba nebude provedena do 10 dnů od vyrozumění, nárok na odkoupení získá další uchazeč v pořadí.

Bližší informace vč. odvozního místa podá odborný lesní hospodář p. Vondráček, tel. 606 534 880, e-mail: f.vondracek@seznam.cz.