Odbor investic a komunálního hospodářství upozorňuje občany, že pravidelné čištění místních komunikací bude zahájeno 1.11.2017. Prosíme řidiče, aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení, které je v dotčených ulicích umístěno několik dní před samotným čištěním. Případné nerespektování dopravního značení bude pokutováno. Dále bude vozidlo odtaženo stranou a po vyčištění daného úseku následně vráceno na místo. Náklady za manipulaci s vozidlem pak budou řidiči vyměřeny k úhradě. Harmonogram čištění jednotlivých ulic je k dispozici zde.