Dne 6.2.2018 byly zahájeny stavební práce na starém vstupu do městského úřadu.

Po dobu realizace dojde k úplnému UZAVŘENÍ starého vstupu do radnice, divadla, obřadní sině, WC ženy, WC muži a kanceláře účtárny č. 8 paní Kovářové a paní Vodákové.

Kancelář č. 8 je dočasně přesunuta do kanceláře č. 10.

Pro vstup do objektu bude používán pouze hlavní vchod. 

Děkujeme za pochopení