V tomto měsíci bude zahájena zakázka na opravu vozovky a chodníků v Jiráskově ulici v úseku od křižovatky s Turnovskou ulicí k železničnímu přejezdu a v dolní části ulice Obránců míru. Práce potrvají do konce října. V rámci této zakázky bude proveden nový povrch vozovky, opraveny obrubníky a chodníky a dojde k úpravám přechodů pro chodce včetně jejich nasvícení. Samotným stavebním pracem na komunikacích budou předcházet opravy podzemních zařízení vodovodu a kanalizace a částečné uložení datových vedení do chodníků. V průběhu realizace akce bude docházet k částečným, nebo úplným omezením dopravy ve jmenovaných ulicích.