Město Mnichovo Hradiště vlastní pozemky p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 a p. č. 1992/171 o výměře 1 595 m2 v katastrálním území Mnichovo Hradiště. Jedná se o pozemky, jež se nacházejí v ulici Akátová v Mnichově Hradišti, jsou určené územním plánem k zastavění stavbou pro bydlení a jejich součástí je příslušenství (přípojka vodovodní, kanalizační, elektrické energie a plynu).

Zastupitelstvo města zvolilo pro prodej těchto pozemků formu veřejné elektronické aukce, jež bude probíhat prostřednictvím portálu www.e-drazby.cz. Pro zájemce o prohlídku nemovitosti je tato prohlídka plánována na středu 8.8.2018 od 15:00 do 15.30. Samotný začátek aukce je stanoven na úterý 21.8.2018, a to u koupě pozemku p. č. 1992/169 od 10:00 do 10:30 a u pozemku p. č. 1992/171 od 13:00 do 13:30. Veškeré podrobné informace a podmínky najdete v jednotlivých aukčních vyhláškách k předmětným pozemkům na níže uvedených odkazech:

https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=&dd=MTgxNTM=

https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=&dd=MTgxNDc=