V průběhu druhé poloviny loňského roku provedla společnost DPA, s. r. o. z České Lípy zpracování generelu bezbariérových tras v Mnichově Hradišti. Jedná se o zmapování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu, nebo orientace, obecně označované jako bezbariérové trasy.  Mapování obsahovalo propojení důležitých veřejných budov (školy, zdravotnická a sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení atp.) a míst napojení na osobní dopravu.

Součástí projektu je i popis závad a nedostatků v objektech a na venkovních trasách, jejichž řešení bude následně z tohoto generelu vycházet.