Odbor správy majetku a rozvoje města oznamuje, že konzultace veřejnosti s architektem města Ing. arch. Richardem Černým budou od 09.08.2010 probíhat od 15:00 do 17:00 hodin.

Pondělky v sudých týdnech a místnost č. 202 v II.patře radnice zůstávají nezměněny.