V březnu a dubnu proběhne v našem městě pravidelné čištění místních komunikací. Prosíme řidiče, aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení. V případě nerespektování dopravního značení bude stejně jako při předcházejících čištění využito odtahu vozidel a náklady za manipulaci s vozidlem budou řidiči vyměřeny k úhradě. Rozpis čištění dle jednotlivých ulic naleznete v přiloženém harmonogramu.

Harmonogram čištění ulic - jaro 2018