Zimní údržbu zajišťuje pro město společnost Compag s.r.o., podle schváleného plánu zimní údržby. Dle tohoto plánu je úkolem zimní údržby zajistit po dobu zimního období zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím k celospolečenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem města Mnichova Hradiště na straně druhé.

Z plánu také vyplývají konkrétní povinnosti firmy provádějící zimní údržbu, technologické postupy, časové limity pro zahájení činností a zajištění sjízdnosti, přehledy neudržovaných  úseků apod.

Plán zimní údržby

S případnými připomínkami k zimní údržbě se v pracovní době městského úřadu mohou občané obracet na pracovníka odboru SMRM Ing. Pavla Krále, kancelář č. 104 radnice, telefon 326 776 725, mobil 724 228 750, e-mail: rozvoj@mnhradiste.cz, v mimopracovní době pak na městkou policii, mobil 602 473 156.