Odbor investic a komunálního hospodářství oznamuje, že dne 30.01.2018 stavební úřad zahájil společné územní a stavební  řízení stavby
 

Stavební úpravy Přestavlcké ulice v Mnichově Hradišti - úpravy a rozšíření stávající komunikace, zvýšení bezpečnosti na komunikaci v místě napojení na ulici Turnovská

INFORMACE O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PDF