Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

odběrová místa: Mnichovo Hradiště - gymnázium, Na Salabce 1409, Jiráskova 601, Šlikova 552, Veselá - ZŠ, Hoškovice - voj.sklad, Dneboh - smíšené zboží, Sychrov - čp.41, Horka u Bakova - firma Dekstativa
za rok 2009

Ukazatel Jednotka Rozsah hodnot Vyhl.č.252/2004
konduktivita mS/m 45,6 - 73,8 125 MH
pH 6,6 - 7,6 6,5 - 9,5 MH
KNK 4.5 mmol/l 4,8 - 5,7
amonné ionty mg/l < 0,05 0,5 MH
dusitany mg/l < 0,010 - 0,018 0,5 NMH
dusičnany mg/l 3,5 - 19,5 50 NMH
chloridy mg/l 10,0 - 22,7 100 MH
železo mg/l < 0,02 - 0,08 0,2 MH
CHSK Mn mg/l < 0,50 - 0,93 3,0 MH
Suma Ca a Mg mmol/l 2,3 - 3,7 2 - 3,5 doporuč.
vápník mg/l 81,6 - 134 40 - 80 doporuč.
hořčík mg/l 5,3 - 9,3 20 - 30 doporuč.
mangan mg/l < 0,030 0,05 MH
sírany mg/l 14,9 - 84,0 250 MH

MH - mezná hodnota - limitní hodnota ukazatele,
NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Příloha