Informace o kvalitě pitné vody za rok 2015 na základě odběrů a rozborů vody z vodovodní sítě na stálých a proměnných odběrových místech.

Tisková zpráva