Navazujeme na předchozí informace ke stavbě vodovodu ze 17.03.2017 a 27.09.2017 a upozorňujeme zájemce o vodovodní přípojku, že pro  případ individuálních nákupů vodoměrných šachet jsou provozovatelem vodovodu (spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) schváleny následující typy vodoměrných šachet:

  • BOCR Trading, s.r.o. – typ SB-TVS 1200/900
  • Bazénplast, s.r.o. – typ SŠ 120 samonosná - skružená
  • Plastvar s.r.o. – typ VS Roto 1200-1200
  • AQUA Program, s.r.o. VŠ 120 vyztužená

Odbor IKH doporučuje vodoměrné šachty objednávat od p. Hrdličky, zhotovitele celého vodovodu, který používá šachty typu Bazénplast a jehož nabídková cena (12.000 Kč bez DPH) zahrnuje dodávku šachty včetně dopravy, její montáž i vystrojení. Kontakt: Roman Hrdlička - mobil: 776 625 500, e-mail: kzp.hrdlicka@seznam.cz

Pokud se přesto rozhodnete pro individuální koupi šachty, odsouhlaste si před nákupem její konkrétní typ s provozním střediskem Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav v Mnichově Hradišti. Kontakt: Provozní středisko Mnichovo Hradiště, Ivana Olbrachta 1496, p. Aleš Marek, telefon: 326 771 014, e-mail: amarek@vakmb.cz

Ing. Miloš Krůfa, odbor IKH