Vážený pane, vážená paní
pro případ Vašeho zájmu o zřízení vodovodní přípojky v rámci stavby vodovodu v Olšině
Vám sdělujeme následující informace a pokyny:
Příprava stavby jako taková byla v srpnu 2009 ukončena, byla uzavřena smlouva o dílo se stavební firmou Zikuda Turnov na vodovodní řady v Olšině a přivaděč ze Dneboha. Současně byla uzavřena smlouva o spolupráci s VaK Mladá Boleslav a.s., podle níž VaK zajistí stavbu vodojemu ve Dnebohu, vč. souvisejících objektů. Dále rada města schválila nabídku Ing. Evžena Kozáka s.r.o., Koryta 29, Loukov na vypracování projektové dokumentace vodovodních přípojek v m.č. Olšina, včetně zajištění vydání územního souhlasu pro všechny přípojky.

Čestné prohlášení

Plná moc

Katastrální mapa