Na přelomu února a března t.r. se ve spolupráci s Osadním výborem Veselá uskutečnily dvě informativní schůzky pro občany Veselé k přípravě výstavby kanalizace v této místní části.

První schůzka se konala 23.2.2010 v sále Klubu s.r.o. v Mnichově Hradiště za účasti vedení města, projektanta, budoucího provozovatele a pracovníků MěÚ, druhá pak 3.3. 2010 přímo ve Veselé, v sále hostince za účasti vedení města a pracovníka MěÚ. Návštěvníci během jednání obdrželi informace o současném stavu přípravy výstavby hlavních kanalizačních stok a o přípravě pro zřízení domovních kanalizačních přípojek. Všichni přítomní obdrželi písemný materiál (viz přiložená instrukce Pokyny).

Obou jednání se zúčastnili zástupci vlastníků 117 nemovitostí, u kterých je uvažováno připojení na budoucí kanalizaci. Zbylé vlastníky s bydlištěm ve Veselé v nejbližší době s instrukcemi obejdou členové osadního výboru, mimoveselským pak budou instrukce zaslány doporučeným dopisem.

(kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení je v příloze Projekt. dok.zip)