V listopadu bude zahájeno pravidelné čištění místních komunikací. Prosíme řidiče aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení. Rozpis čištění dle jednotlivých ulic je k dispozici v přiloženém harmonogramu. Harmonogram úklidu podzim 2016