Koncem října bude zahájeno pravidelné čištění místních komunikací. Prosíme řidiče aby respektovali omezení parkování dle dopravního značení. Rozpis čištění dle jednotlivých ulic je k dispozici v příloženém harmonogramu.

Harmonogram úklidu podzim 2015