Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015).

Informace ČSÚ