Město Mnichovo Hradiště obdrželo dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru Malá vodní elektrárna Mohelnice nad Jizerou, jez v říčním kilometru 61,585 v k. ú. Mohelnice nad Jizerou a Sychrov nad Jizerou.

Do dokumentace lze nahlédnout v úředních dnech v kanceláři č. 102, mimo ně pak po telefonické dohodě, a to do 8.2.2010.