V roce 2012 byl zhotoven celkový průzkum nemovité kulturní památky hrobky Jana Švermy. Na základě toho bylo zjištěno, že nejvíce je poškozený kříž a fiála, které mohou ohrozit návštěvníky hřbitova jejich pádem. Dnes ráno byly tyto části jeřábem odejmuté a odvezené do ateliéru restaurátora, který v letošním roce provede restaurátorské ošetření kříže a zhotovení kamenosochařské kopie horního a spodního bloku fiály. Zpět na místo pak budou obnovené díly hrobky osazeny na jaře příštího roku.