Vážení občané, Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, oznamuje, že dne 25. května 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, která stanovila nový časový harmonogram povinné výměny řidičských průkazů, a to následovně:

Řidičské průkazy vydané

  • od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
    do 31. prosince 2010,
  • od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
    do 31. prosince 2012,
  • od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
    do 31. prosince 2013.