Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravil jarní cyklus seminářů pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Semináře o možnostech čerpání podpory z tohoto programu  jsou určeny široké veřejnosti a budou se konat v průběhu května 2015 v celé České republice.

Odborníci představí podmínky dotačního programu a sdělí informace, jak o dotaci požádat. Prostor bude i pro dotazy potenciálních žadatelů a individuální konzultace.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

Více informací na www.novazelenausporam.cz